06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Partners

Habitat Lekker Leven laat kwetsbare mensen volop meedoen in de maatschappij waardoor zij zich gezonder en gelukkiger voelen en minder steun van de overheid nodig hebben. Wij doen dit door het versterken van de zelfredzaamheid van mensen, het activeren en versterken van sociale netwerken, het smeden van lokale communities en het ontwikkelen van ‘habitats’, inspirerende leef-, werk- en woonomgevingen

Capax Capital Partners is een toonaangevende aanbieder, coördinator en adviseur van privaat en op projectbasis gebaseerd eigen vermogen en vreemd vermogen, hoofdzakelijk bij situaties waarbij behoefte is aan gestructureerde en innovatieve financiering. Dit soort situaties omvat onder meer groeifinanciering, overnamefinanciering, overbruggingfinanciering, projectfinanciering, management buy outs en bedrijfssplitsingen. Capax Capital Partners opereert in een internationale context waarbij de focus voornamelijk ligt op het vormgeven en uitvoeren van portfoliostrategieën. Capax Capital Partners is hierbij een partner van geraffineerde wereldwijde financiële en strategische investeerders.