06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Geld in dienst van betere zorg

Waarom Kredietunie Zorg?

Veranderingen in de gezondheidszorg zijn de laatste 30 jaar gedreven door bezuinigingen door te voeren in het systeem naar marktwerking en om te bouwen naar een nieuw stelsel. De overheid stuurde op financiën en minder op kwaliteit, waar de zorgprofessionals gedreven vanuit clinical leadership proberen value based healthcare inhoud te geven in hun dagelijkse werk.

Gelet op de recente debatten mag de vraag worden gesteld of daadwerkelijk de kwaliteit verbeterd is bij gelijkblijvende kosten.

De samenleving verschuift door het focus te leggen op leven en gezondheid in zelfredzaamheid waarbij zorg en ziekte als begrippen verdwijnen en plaatsmaken voor ondersteuning in het leven.

Door deze verandering verandert ook de positie van de zorgaanbieders ten opzichte van de zorgvragers.

In dit nieuwe uitgangspunt komt er ruimte voor nieuwe aanbieders die hierop in kunnen spelen en ondersteuning en zorg kunnen en willen organiseren vanuit “gezondheid” in plaats vanuit het begrip “ziekte”.

Jammer genoeg ontbreekt het initiatiefnemers vaak aan financiële middelen om deze nieuwe zorgvormen te kunnen gaan organiseren.

Kredietunie Zorg brengt mensen die willen investeren in de Nederlandse zorg samen met initiatieven van zorgaanbieders en zorgprofessionals die vanuit clinical leadership vanuit de werkvloer value based healthcare willen vormgeven. Kredietunie Zorg ondersteunt deze initiatieven vanuit kennis van de financiële wereld en investeerders en mensen die de zorg van binnenuit kennen en zo een stap voorwaarts kunnen maken.

De initiatieven zijn onderscheidend en hebben een innovatief karakter met zichtbare heldere doelen en toegevoegde waarde aan cliënt of patiënt. De bijbehorende business case wordt mede met de hulp van Kredietunie Zorg sluitend gemaakt en lacunes opgevuld die huidige organisaties of instellingen niet kunnen realiseren doordat zij gevangen zitten in de bestaande kaders.

Wil je meer informatie? Download ons Informatiememorandum of onze presentatie onder aan de pagina!

 

De missie van Kredietunie Zorg
Het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van instellingen, organisaties en zorgprofessionals in de (periferie) van de Nederlandse cure en care te realiseren.

Dit realiseert de KZ door:
•  het aantrekken van middelen van leden en van publieke partijen en/of professionele en institutionele beleggers, die aan andere leden ter beschikking kunnen worden gesteld als bedrijfsfinanciering;
•  het verstrekken van kennis, coaching en het beschikbaar stellen van het netwerk aan leden voor innovatie, groei en continuïteit en duurzaam ondernemen.

Van, voor en door leden!