06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Over ons

De Coöperatieve Kredietunie Zorg U.A. is 20 juli 2017 opgericht en is een coöperatieve De Coöperatieve Kredietunie Zorg U.A. is 20 juli 2017 opgericht en is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico van de leden van KZ is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg.

Hiernaast de organisatiestructuur. In het kader van de efficiency en de kosten zal de Bovenstaand de organisatiestructuur. In het kader van de efficiency en de kosten zal de kredietcommissie in de aanloopfase worden ingevuld door leden van het bestuur.

De KZ is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en wordt door hen ondersteund. De VSK stelt processen, documenten en systemen beschikbaar en ondersteunt bij de implementatie en operatie van de KZ. De VSK is een landelijk opererende koepel van samenwerkende zelfstandige kredietunies en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Bestuur

Drs. Theo van de Schepop

Drs. Theo van de Schepop

CEO Kredietunie Zorg

Theo@kredietuniezorg.nl

Drs. Ing. Sander Oude Luttikhuis

Drs. Ing. Sander Oude Luttikhuis

CFO Kredietunie Zorg

sander@kredietuniezorg.nl

Dr. Sjoerd de Blok MD PhD CMC

Dr. Sjoerd de Blok MD PhD CMC

Voorzitter RVC Kredietunie Zorg

sjoerd@kredietuniezorg.nl

Drs. Theo van de Schepop

Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg is Theo thuis binnen dynamische organisaties “waar (bij voorkeur) nog niet alles is geregeld”. In talloze functies op zowel bestuurlijk niveau als binnen directies heeft Theo onder meer gewerkt aan het sluiten van zorgallianties, het begeleiden van verandermanagement, conflicthantering, organisatieontwikkeling en personeelsmanagement. Theo is als adviseur bij MCG dan ook een specialistische strateeg en mediator, met expertise in het verbinden van persoonlijke ambities en organisatiedoelstellingen.

Theo vindt dat iedereen in onze maatschappij zich gezond en gelukkig zou moeten voelen en zelfredzaam zou moeten zijn. Daarom is hij naast initiatiefnemer van Kredietuniezorg ook MCG-adviseur en tevens grondlegger van het initiatief Habitat Lekker Leven. 

 

Drs. Ing. Sander Oude Luttikhuis

In de zorgsector is sprake van ingrijpende financieel-economische en maatschappelijke veranderingen. Om er maar een aantal te noemen is er de systematiek van prestatiebekostiging, productie gerelateerde omzet, terugtrekkende banken en het verdwijnen van vergoeding voor kapitaallasten. Ook de bezuinigingsdoelstellingen vormen een grote uitdaging voor de zorgorganisatie. Deze veranderingen vragen veel van zorgorganisaties en bestuurders. Eén van de uitdagingen is om nog slimmer en slagvaardiger te opereren om zo de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen de instelling te kunnen blijven garanderen, resulterend in een financieel gezonde exploitatie.

Bestuurders in de zorg moeten inzicht hebben in financiële factoren die voor de instelling van belang zijn. Het gaat dan enerzijds om de traditionele begrippen, rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Anderzijds zijn rendement op geïnvesteerd vermogen en cash flow denken steeds belangrijker voor zorginstellingen. Niet op de minste plaatst omdat er vandaag de dag meerdere stakeholders aan tafel zitten, zoals zorgverzekeraars, gemeenten, banken en in toenemende mate investeerders; nieuwe wegen naar kapitaal lijken te ontstaan.

Factoren die steeds belangrijker worden, zoals de beheersbaarheid van geldstromen het managen van werkkapitaal en het openhouden van de toegang tot de financiële markten om verdere groei van zorgorganisaties te kunnen blijven financieren. Sander slaat de brug tussen investeringsprojecten in de zorg de taal die financiers en investeerders spreken. 

Bio

Sander studeerde Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een postdoctorale studie in Business Valuation afgerond aan Rotterdam School of Management. Hij begon zijn carrière in 2002 als Financial Trainee bij de gemeente Rotterdam waar hij onder andere betrokken was bij verschillende projecten bij Havenbedrijf Rotterdam. Gedurende zijn carrière is Sander actief betrokken geweest bij een groot aantal transacties in de zorg die veelal eigen vermogen en vreemd vermogen betroffen. Tegen deze achtergrond richtte hij in 2013 Capax Capital Partners op waar hij onder andere zorginstellingen adviseert bij financieel management, waardebepalingen, financieringsvraagstukken en onderhandelingen.  Sander is naast zijn werkzaamheden bij Capax Capital Partners tevens werkzaam als Senior Lecturer Corporate Finance op Nyenrode Business Universiteit, waar hij colleges verzorgt voor verschillende leergangen in de zorg en (internationale) executive MBA programma’s. Sander is mede oprichter en initiatiefnemer van Kredietunie Zorg.

 

Sjoerd de Blok MD PhD CMC

De gezondheidszorg verder te ontwikkelen vanuit het waarde innovatie model waarbij de patiënt/cliënt van de stakeholder naar de shareholder positie verplaatst en zo meer zelfsturing kan gaan ontwikkelen teneinde participatief deel te nemen aan de vormgeving van personalized medicine. Gezondheidszorg gaat zich dan af spelen in een snel en sterk veranderend speelveld waarin het begrip netwerk een sleutel zal zijn zowel voor patiënt, professionals als de organisaties.

Moderne zorgbestuurders geven dan leiding en richting aan teams en netwerken waarvan de samenstelling afhankelijk van de taakstelling bestaat uit elkaar versterkende personen en complementaire vaardigheden zodat flexibel en slagvaardiger kan worden ingespeeld op de steeds complexere uitdagingen die ontstaan. Zulke teams zijn beter in staat de vereiste zorgkwaliteit (blijvend) te leveren, de interne en externe samenwerking te bevorderen en een gedegen financieel economisch resultaat te realiseren. Door het creëren van een cultuur van transparantie en bevordering van innovatie en leren, is het aantrekkelijker voor de beste zorgprofessionals om in deze organisatie te werken

Bio

In 1971 eindexamen HBS-B aan het Snellius Lyceum te Amstelveen waarna studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Promotie in 1982 op een biomechanische hypothese over de vrouwelijke bekkenbodem en introductie van het begrip “bekkenbodem gymnastiek” ter preventie/behandeling van incontinentie en prolaps. Registratie als gynaecoloog in april 1986.

Werkzaam als gynaecoloog vanaf 1987 tot januari 2008, waarvan de laatste 19 jaar in het OLVG te Amsterdam. Waarnemend opleider en later in deze periode gedurende 7 jaar voorzitter van de primaire business unit opererend als resultaat verantwoordelijke eenheid gynaecologie/verloskunde/fertiliteit. Als medisch specialist een (inter) nationale naam gevestigd op de gebieden van hysteroscopie en laparoscopie als opleider/trainer/coach. Diverse Nationale, Europese en wereld wetenschappelijke verenigingen gesticht en voorzitter, penningmeester functies hierin bekleed. Vanuit de TU Delft diverse promovendi begeleid op het raakvlak geneeskunde en techniek.