06–10892511 info@kredietuniezorg.nl

Kredietunie Zorg

Wij zorgen voor uw bedrijfsfinanciering!

Wij brengen mensen en organisaties die willen investeren in de Nederlandse zorg samen met ondernemingen en zorgprofessionals die vanuit clinical leadership vanaf de werkvloer value based healthcare willen vormgeven.

Wij ondersteunen deze initiatieven met kennis van de financiële wereld, met financiële middelen en met mensen die de zorg van binnenuit kennen.

Wij financieren graag (innovatieve) onderscheidende zorgideeën met toegevoegde waarde voor de zorgconsument. Deze aanbod gerichte business cases ondersteunen wij om lacunes op te vullen en kansen te benutten in de (periferie van de) Nederlandse cure en care.

Snel je aanvraag indienen!

Via ons platform kun je snel een kredietaanvraag indienen. Een goede voorbereiding is van belang. Hoe beter de aanvraag, hoe sneller we hem kunnen behandelen.

De aanvraag in behandeling

Als de aanvraag goed is ontvangen wordt deze beoordeeld, een lid van de kredietunie neemt contact op om de aanvraag door te spreken en nog eventuele aanvulling te vragen.

Goedkeuring en pitch

Als de aanvraag is goedgekeurd door het Bestuur en de Kredietcommissie krijg je de kans om je aanvraag te pitchen voor alle leden, de kans om je verhaal goed over te brengen en de kans op succes te doen stijgen!

Je coach helpt je!

Na de succesvolle funding stellen we een ervaren coach aan je voor waarvan we denken dat die bij jou en jouw business past. Hij/zij is jouw sparringpartner en klankbord, maar gaat niet op jouw stoel zitten. Jij blijft verantwoordelijk voor je handelen en de genomen besluiten.

STIMULERING VAN INNOVATIE EN WERKGELEGENHEID IN DE ZORG

Coöperatief financieren in een vereniging

 • Kredietverlening voor zorgprofessionals door zorgprofessionals en organisaties in de zorg.
 • Delen in het risico en het rendement van de investering.
 • Maatwerk bij de beoordeling van de kredietaanvraag.
 • Experts als gesprekspartners en coaches die verder kijken dan de financiën.

Kredietunie Zorg is er voor:

 • Bestaande ondernemingen die financiering zoeken.
 • Startende zorginitiatieveen in situaties van overnames en uitkoopsituaties
 • (Co)Financieringen van €50.000 tot €2.500.000

  Benieuwd hoe Kredietunies al meerdere ondernemers heeft kunnen helpen met krediet en kennis?

  DIRECT KREDIET AANVRAGEN MET EEN GOED PLAN

  We bieden de mogelijkheid om direct online een kredietaanvraag in te dienen. Wel vragen we om een goede voorbereiding en een kritische beoordeling of je aanvraag voldoet aan onze criteria. We vragen een goed en financieel onderbouwd business plan.